Peres eljárások

A Fabriczki Ügyvédi Iroda elsődlegesen a jogvitás ügyek békés, egyezség útján történő rendezésére törekszik. Mind az Ügyvédi Iroda, mind dr.Fabriczki Katalin ügyvéd szerepel az Igazságügyi Minisztérium közvetítői (mediátori) névjegyzékében.

A konfliktusok, jogviták békés rendezhetőségének hiányában a bírósági igényérvényesítés kerül előtérbe.

A Fabriczki Ügyvédi Iroda nagy gyakorlattal rendelkezik a polgári peres eljárásokban való jogi képviselet terén:

  • gazdasági
  • vagyonjogi
  • házassági vagyonjogi
  • hagyatéki
  • kártérítési
  • közigazgatási
2024 © Minden jog fenntartva