Vagyonjog

A Fabriczki Ügyvédi Iroda a legkülönbözőbb vagyonjogi ügyekben áll megbízói rendelkezésére:

  • kötelmi jogi szerződések, szerződésmódosítások
  • élettársi, házastársi vagyonjogi megállapodások
  • élettársi, házassági vagyonközösség megszűntetésére vonatkozó megállapodások
  • örökléssel kapcsolatos szerződések, hagyatéki egyezségi megállapodások
  • jogi képviselet hagyatéki eljárásban
  • vagyoni igények érvényesítése
  • szerződésszegéssel kapcsolatos ügyek
  • kártérítési ügyek
2024 © Minden jog fenntartva